Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η κυστεοσκόπηση (ουρηθροκυστεοσκόπηση)

Η ουρηθροκυστεοσκόπησείναι μια χειρουργική πράξη η οποία διενεργείται υπό τη γενική αναισθησία, μόνο από ουρολόγος ή παιδοουρολόγους και με τη χρήση των ειδικών ενδοσκοπικών εργαλείων (κυστεοσκόπια).
Η ουρηθροκυστεοσκόπηση έχει ως σκοπό τη διάγνωση - την αναζήτηση παθολογικών ευρημάτων μέσα στην ουρήθρα και στην ουροδόχο κύστη του παιδιού.
 
Το κυστεοσκόπιο εισάγεται στο έξω στόμιο της ουρήθρας του παιδιού και από εκεί, υπό πλήρη οπτικό έλεγχο, προωθείται μέσω της ουρήθρας στην ουροδόχο κύστη.
 
 Η κυστεοουρηθροσκόπσηση πάντα καλύπτεται με ενδοφλέβια αντιβιοτικά για να προληφθούν οι τυχόν ιατρογενείς ουρολοιμώξεις. 
Εάν ο παιδοουρολόγος κατά τη κυστεοσκόπηση βρήκε κάτι παθολογικό, στη κρίση του είναι να προβεί επιτόπου και στη θεραπεία, εάν αυτή είναι εφικτή. Είναι επιθυμητό οι εξελίξεις τέτοιου τύπου να προβλέπονται και να συζητούνται με τους γονείς του παιδιού πριν την κυστεοσκόπηση.  
 
Μετά την κυστεοσκόπηση ο παιδοουρολόγος υποχρεούται να περιγράψει σε ένα χαρτί, με ή χωρίς σχήματα, όλα όσα είδε και θεράπευσε. Το πρακτικό της επέμβασης συντάσσεται άμεσα μετά από αυτήν.

Ενίοτε, τις περισσότερες φορές μετά από τις θεραπευτικές πράξεις, ο παιδοουρολόγος αποφασίζει να αφήσει στην ουρήθρα του παιδιού έναν ουρηθροκαθετήρα, τον οποίον αφαιρεί μετά, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και χωρίς αναισθησία.

 

Τα συνόνυμα της λέξης κυστεοσκόπηση είναι η ουρηθροκυστεοσκόπηση, η κυστεοουρηθροσκόπηση που σημαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. 

Σε αντίθεση με τις κυστεοκοπήσεις των ενηλίκων, κατά την παιδική κυστεοσκόπηση, δεν θα πρέπει να παρακάμπτεται ποτέ η προσεχτική παρατήρηση ολόκληρης της ουρήθρας.

 Βίντεο. Κυστεοσκοπική έγχυση Deflux για κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση.

 

Τι είναι το σύμπτωμα

Είναι το γνωστό σε ιατρούς αναγνωριστικό χαρακτηριστικό της πάθησης, το οποίο ο ιατρός βρίσκει με φυσική εξέταση του ασθενή ή από το ιστορικό του και το οποίο επιτρέπει την αναγνώριση (διάγνωση) ότι ο ασθενής όντως έχει εκείνη την πάθηση που υποψιάζεται ο ιατρός του.
 
Παράδειγμά: ο πυρετός είναι σύμπτωμα μιας ίωσης, αλλά και πολλών άλλων παθήσεων.
 
Η σωστή ερμηνεία του συμπτώματος από τον εξετάζοντα ιατρό επιτρέπει την κατάλληλη για τον ασθενή και τη πάθησή του θεραπεία η οποία ξεκινά αφού γίνουν και άλλες επιβεβαιωτικές της πάθησης εξετάσεις.

Τι είναι ασυμπτωματικός

Εκείνος ο ασθενής που δεν εκδηλώνει τα γνωστά αναγνωριστικά χαρακτηριστικά της ασθένειας. Δηλαδή εκείνος που δεν εκδηλώνει και συχνά δεν αισθάνεται την ασθένεια και τα συμπτώματά της.
 
Ο όρος ασυμπτωματικός χρησιμοποιείται όπως για τους ασθενής με επικίνδυνες καταστάσεις έτσι και για τους άνθρωπός που είναι ο απόλυτα υγιείς.
 
Τον ρόλο της διάκρισης μεταξύ των υγιών και δυνητικά ασθενών ανθρώπων πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων αναλαμβάνει ο τακτικός ιατρικός επανέλεγχος στα πλαίσια της πρόληψης και της υγιεινής.

Τι είναι το FEAPU;

FEAPU - Fellow of the European Academy for Paediatric Urology, Εταίρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδοουρολόγων - Τίτλος ευρωπαϊκής πιστοποίησης ιατρού Παιδοουρολόγου. Χορηγείται μόνο κατόπιν εξετάσεων και διατηρείται μόνο για 5 χρόνια. Ανανεώνεται μόνο σε περίπτωση της τήρησης των όρων της συνεχιζόμενης ιατρικής κατάρτισης.

Τι είναι το FEBU;

FEBU - Fellow of the European Board of Urology - Μόνιμος ευρωπαϊκός τίτλος πιστοποίησης Γενικής Ουρολογίας ο οποίος χορηγείται μόνο κατόπιν εξετάσεων.

Τι είναι η πλήρης αντιβιοτική κάλυψη

Σε αντίθεση με την αντιβιοτική χημειοπροφύλαξη η πλήρης αντιβιοτική κάλυψη σημαίνει ότι το παιδί καλύπτεται με ένα ή περισσότερα αντιβιοτικά χορηγούμενα από το στόμα ή ενδοφλεβίως με σκοπό την εκρίζωση του μικροβίου ή των μικροβίων που προκάλεσαν κάποια λοίμωξη στο παιδί.
 
Η πλήρης αντιβιοτική κάλυψη χρησιμοποιείται επίσης και με προληπτικό σκοπό, όταν χρειάζεται να γίνει κάποια επεμβατική εξέταση. Για παράδειγμα, όταν πρόκειται να γίνει η κυστεοουρηθρογραφία ούρησης το αντιβιοτικό χορηγείται σε θεραπευτική του δόση (όχι προφυλακτική), από το στόμα, δύο ημέρες πριν την εξέταση, την ημέρα της εξέτασης και δύο ημέρες μετά την εξέταση. Μετά το αντιβιοτικό ή θα πρεπει να διακοπεί ή να συνεχιστεί σε προφυλακτική δόση (εάν το παιδί βρισκόταν σε προφυλακτική αγωγή με αντιβιοτικό και πριν την εξέταση).
 
Οι εξετάσεις όπως η βιοψία του προστάτη, η απλή ουρηθροκυστεοσκόπηση και πολλές άλλες επεμβατικές εξετάσεις που στα παιδιά πάντοτε γίνονται με γενική αναισθησία (νάρκωση) καλύπτονται με αντιβιοτικά σε πλήρη θεραπευτική δόση, χορηγούμενα συνήθως ενδοφλεβίως. Αυτό ουσιαστικά αποτελεί βραχεία χημειοπροφύλαξη της χειρουργικής πράξης.

Τι είναι η Παιδοουρολογία;

Παιδοουρολογία - ιατρική υποειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων ή της Ουρολογίας Ενηλίκων.
 
Έχει σκοπό τη μελέτη, την ακριβή διάγνωση, τη μακροχρόνια παρακολούθηση και τη βέλτιστη χειρουργική παρέμβαση (όταν και εάν χρειάζεται) επί των οργάνων του ουροποιητικού και του γεννητικού συστημάτων στα παιδιά.

Τι είναι η Ιατρική;

Η Ιατρική είναι ένα από τα επαγγέλματα ή λειτουργήματα των ανθρώπων το οποίο έχει σκοπό να παρατείνει όσο το δυνατόν τη ζωή του ανθρώπου, να απαλύνει τον άνθρωπο από το σωματικό πόνο, να βοηθήσει τον άνθρωπο να αναρρώσει το γρηγορότερο από τις σωματικές του παθήσεις και ενδεχομένως να προλάβει κάποιες γνωστές στους ιατρούς καταστάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τον άνθρωπο μελλοντικά και να προκαλέσουν πρόωρο θάνατο.

 

Είναι επείγον; Πόσο πολύ κινδυνεύει το παιδί μου ή τα όργανά του;

Η Παιδοουρολογία γενικά δεν είναι επείγουσα ειδικότητα*.
 
Εάν τη στιγμή που διαβάζετε αυτό το άρθρο είστε αγχωμένοι και βιάζεστε να βρείτε λύση όπως λέμε "άρον άρον", αυτό σίγουρα σημαίνει ότι είτε έχετε καταλάβει λάθος τα λεγόμενα του ιατρού που σας ενημέρωσε ή ο ίδιος ο ιατρός δεν σας έχει εξηγήσει σωστά το τι ακριβώς έχει το παιδί σας.

Όποια πάθηση ή εύρημα ουρολογικής φύσεως και να έχει το παιδί σας, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αγχώνεστε διότι:

 1. Δεν κινδυνεύει άμεσα η ζωή του παιδιού σας.
 2. Καμία από τις παθήσεις του ουροποιητικού ή του γεννητικού συστήματος δεν χρειάζεται άμεση διάσωση*.
 3. Οι άνθρωποι όταν τελούν υπό συνθήκες άγχους έχουν λιγότερες ικανότητες να κατανοήσουν την ουσία του προβλήματος, κάνουν λάθος επιλογές και δυσκολεύονται να κάνουν τον εαυτό τους χρήσιμο και αποτελεσματικό για τις ανάγκες του παιδιού τους.

Προσοχή

Η πιθανότητα της συστροφής όρχεως είναι η μόνη πραγματικά επείγουσα κατάσταση η οποία σε περίπτωση της βεβαιωμένης διάγνωσης θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική θεραπεία εντός 4-6 ωρών από την έναρξη του πόνου στην περιοχή του όρχι.  

Οι βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας, οι διαπυημένες υδρονεφρώσεις (συλλογή πύου στα νεφρά), οι επισχέσεις ούρων (παιδί σε αγωνία για ούρηση και αδυναμία της ούρησης), οι ουρολοιμώξεις (εμπύρετες και μη) και η παραφίμωση εκ των πραγμάτων και συνήθως αντιμετωπίζονται πρώτα από τους παιδιάτρους στα εξωτερικά ιατρεία ή στα ιδιωτικά τους ιατρεία. Ο παιδίατρος θα πρέπει να ειδοποιεί άμεσα τον παιδοουρολόγο.  

 

Τι είναι Ιατρός;

Ιατρός - άνθρωπος, λειτουργός του επαγγέλματος της Ιατρικής.

(αρχ. ιατρός <ιάομαι= θεραπεύω, γιατρεύω)

Ο πραγματικός ΙΑΤΡΟΣ είναι ευσυνείδητος και φροντίζει:
 1. να μην βλάπτει
 2. να θυμάται πάντα και να συνειδητοποιεί ότι μπορεί άθελά του να βλάψει
 3. να προσπαθεί να αγαπά τον ασθενή παρά τις αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες συνήθως καλείται να λειτουργήσει (πχ πόλεμος, κακουχίες, δυσπιστία των ασθενών, αθέμιτος ανταγωνισμός των συναδέλφων, δυσφήμιση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης)
 4. να μην εκβιάζει τον ασθενή για αμοιβή
 5. να μην αμελεί, να μην αγνοεί να μην περιφρονεί εκείνους που ζητούν τη βοήθειά του και δεν τον έχουν πληρώσει για κάποιον λόγο
 6. να αμείβεται από τον ασθενή ή το ίδρυμα στο οποίο συμφώνησε να ασκεί το λειτούργημά του
 7. να μην αλλάζει τον χαρακτήρα του και την ποιότητα των παρεχομένων από αυτόν υπηρεσιών ανάλογα με την ύπαρξη, την απουσία ή το ύψος της αμοιβής που έλαβε ή συμφώνησε να λάβει 
 8. να ομολογεί στον εαυτό του και στον ασθενή την όποια έλλειψη της απαραίτητης για το λειτούργημά του γνώσης - να φροντίζει να την αναπληρώνει εγκαίρως και να εκπαιδεύεται συνεχώς
 9. να μοιράζεται όλη τη γνώση και τη τεχνογνωσία του ανοιχτά με τους συναδέλφους που του το ζήτησαν
 10. να εκπαιδεύει τους νεότερους συναδέλφους στις ιατρικές και στις χειρουργικές δεξιότητες, στην ηθική και στη δεοντολογία 
 11. να συνειδητοποιεί ότι αναγκαστικά θα θυσιάζει την υγεία του ίδιου, τα οικονομικά του, την ηρεμία του, τον χρόνο του για την υγεία του ασθενή
 12. να είναι ακέραιος - να συνειδητοποιεί ότι παρά τις θησίες του, συχνά θα νιώθει και θα είναι το θύμα της κακόβουλης εξαπάτησης 


Τι είναι η αντιβιοτική χημειοπροφύλαξη

Η αντιβιοτική χημειοπρφύλαξη είναι η προσπάθεια της πρόληψης των λοιμώξεων με τη συνεχή και μακροχρόνια χορήγηση μικρής (προφυλακτικής) ποσότητας αντιβιοτικού κάθε ημέρα ή κάποιες ημέρες της εβδομάδας. Στην παιδοουρολογία η αντιβιοτική χημειοπροφύλαξη μπορεί να χορηγηθεί στο παιδί άμεσα μετά τη γέννησή του και να συνεχιστεί μέχρι και τον τέταρτο χρόνο ζωής του.  Μερικές φορές χρειάζεται να χορηγηθεί και σε μεγαλύτερα παιδιά όταν αυτά παρουσιάζουν υποτροπές ουρολοιμώξεων. Η μακροχρόνια χρήση αντιβιοτικών σε προφυλακτική δόση σπάνια προκαλεί σοβαρές επιπλοκές ή παρενέργειες. Η πιο γνωστή της παρενέργεια είναι η ανθεκτικότητα του μικροβίου στο συγκεκριμένο αντιβιοτικό. Ως συνέπεια μπορεί να συμβεί καινούργια ουρολοίμωξη παρά το γεγονός ότι το παιδί ήδη λαμβάνει αντιβιοτικό. Είναι προφανές ότι η αντιβιοτική χημειοπροφύλαξη είναι μια προσπάθεια της προστασίας και αρκετές φορές είναι αποτελεσματική. Ωστόσο, δεν παρέχει 100% προστασία του παιδιού από τις ουρολοιμώξεις.  Σε περίπτωση της κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης η χημειοπροφύλαξη μπορεί να είναι απαραίτητη, αλλά δεν χορηγείται με σκοπό την θεραπεία της κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης. Χορηγείται στη προσπάθεια να προλάβουμε κάποια ενδεχόμενη ουορλοίμωξη κατά την αναμονή για την αυτόματη ιάση της κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης (βλέπε το σχετικό κεφάλαιο). Ένα είδος της αντιβιοτικής χημειοπροφύλαξης είναι η χορήσγηση του αντιβιοτικού εντός της φλέβας του παιδιού κατά τη διάρκεια μικροεπεμβάσεων οι οποίες διενεργούνται υπό τη γενική ανιασθησία όπως για παράδειγμα η ουρηθροκυστεοσκόπηση ή κυστεοσκόπηση.  Η επιλογή και η ανάγκη της αλλαγής του αντιβιοτικού της χημειοπροφύλαξης ποικίλλει ανάλογα με το κλινικό σενάριο.

Αγχώθηκα, πως να επιλέξω σωστό ιατρό;

Δεν έχετε άδικο! Δυστυχώς, υπάρχουν σκοπιμότητες και στη Ιατρική!

 

Έχετε απόλυτο δίκιο όταν δεν θέλετε να γίνετε θύματα σκοπιμοτήτων, άγνοιας ή αμέλειας των ιατρών ή των βοηθών-διαφημιστών τους. Δεν θέλετε να οδηγηθείτε σε αχρείαστες εξετάσεις και χειρουργεία από τα κυκλώματα των δωροδοκιών μεταξύ των ιατρών.  Θέλετε να λύσετε το πρόβλημά σας και όχι να δημιουργήσετε και άλλα επιπλέον προβλήματα.
 
Δείτε, μήπως σας βοηθήσει η ακόλουθη στρατηγική.

 

Αν πληροφορηθήκατε ότι το παιδί σας έχει κάποιο ουρολογικό εύρημα, ανωμαλία ή πρόβλημα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αξιολογήσετε πόσο επείγον είναι. Ευτυχώς, σχεδόν όλα τα παιδοουρολογικά προβλήματα δεν επείγουν και λύνονται προγραμματισμένα. Με άλλα λόγια και λύνονται  και μπορούν να περιμένουν (δείτε τις εξαιρέσεις εδώ). Επομένως, πάρτε βαθιά ανάσα και ηρεμήστε.

 

Καλό είναι να μην ακούτε τη "διπλανή", τη "φίλη" που είχε "το ίδιο" πρόβλημα, πήγε "σε καλό ιατρό" και τα λοιπά..... Θα μπερδευτείτε περισσότερο.

 

Αν έχετε υπομονή και θέληση διαβάστε για το πρόβλημά του παιδιού σας στο διαδίκτυο. Ωστόσο, θα πρέπει οπωσδήποτε να επικυρώσετε τη πληροφορία που πήρατε με την κανονική φυσική επίσκεψη, ιδανικά στον ιατρό του οποίου το άρθρο διαβάσατε. 

 

Καλό είναι να ακούτε με επιφυλακτικότητα τους γιατρούς των ειδικοτήτων άσχετων, βοηθητικών ή παραπλήσιων ειδικοτήτων. Παράδειγμα: οι παιδίατροι, οι νεφρολόγοι ακόμη και οι ακτινολόγοι συνήθως έχουν κάποια εμπειρία στα παιδοουρολογικά προβλήματα. Οι παιδίατροι τακτικά διαγιγνώσκουν και θεραπεύουν τις ουρολοιμώξεις, οι ακτινολόγοι βοηθούν και απεικονίζουν το ουροποιητικό, οι νεφρολόγοι παρακολουθούν μαζί με τους παιδοουρολόγος τα βαριά παιδοουρολογικά περιστατικά με νεφρική ανεπάρκεια. Αναμφισβήτητα, οι ιατροί αυτών και πολλών άλλων ειδικοτήτων έχουν δικαίωμα να ενημερώνουν τους γονείς για τα παιδοουρολογικά προβλήματα. Ωστόσο, θα πρέπει αμέσως να διευκρινίζουν ότι η γνώση τους περιορίζεται στον δικό τους τομέα, ενώ ο παιδοουρολόγος είναι ο κατάλληλος για την πλήρη ενημέρωση, παρακολούθηση και τη θεραπεία των παιδιών με παιδοουρολογικά προβλήματα. 

 

Επισκεφτείτε τον Παιδοουρολόγο της επιλογής σας όσες φορές χρειάζεται ή πάρτε πολλές γνώμες από διαφορετικούς Παιδοουρολόγους. Μην ντρέπεστε να ρωτάτε και να ζητάτε. Εάν ο Παιδοουρολόγος σας είναι σωστός ιατρός, δεν θα αφήσει εκκρεμότητες και με σαφήνεια θα απαντήσει όλες τις ερωτήσεις σας, θα απαντά στα μετέπειτα τηλεφωνήματά σας και δεν θα αποφεύγει την επικοινωνία μαζί σας ακόμη και όταν μάθει ότι υπάρχουν επιπλοκές από τη θεραπεία του ή αν μάθει ότι πήγατε και σε άλλον Παιδοουρολόγο για δεύτερη ή τρίτη γνώμη. Με άλλα λόγια θα πρέπει να κοιτάει τη δουλειά του και να είναι ακέραιος.

 

Πριν την επίσκεψη γράψτε τις ερωτήσεις σας σε ένα χαρτί. Στη συνάντηση να είστε ευγενικοί και υπομονετικοί. Όσο μεγαλύτερο είναι το παιδί τόσο περισσότερο χρόνο καταναλώνει ο ιατρός για να πάρει αξιόπιστο ιστορικό. Να θυμάστε ότι το άγχος και η βιασύνη είναι σημεία αγένειας, είναι μεταδοτικά και μπορεί να οδηγήσουν τον ιατρό σε λάθος διάγνωση και συμπεράσματα. Όταν έρθει η ώρα, κάνετε στον ιατρό όλες τις ερωτήσεις που ετοιμάσατε και μην ντρέπεστε εάν ξαφνικά προκύψουν και άλλες, είναι αναμενόμενο. Ρωτήστε ότι θέλετε, δεν υπάρχουν "χαζές" ερωτήσεις, υπάρχουν "χαζές" απαντήσεις. Γενικά να θυμάστε ότι όπως στην Παιδοουρολογία, έτσι και σε όλες τις άλλες ιατρικές και μη ιατρικές ειδικότητες και επαγγέλματα δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να εξηγηθεί με απλά λόγια και να μην γίνει κατανοητό στους μη ιατρούς. Προσπαθήστε λοιπόν, όσο αυτό είναι δυνατόν, να κατανοήσετε την φύση της ουρολογικής ασθένειας ή του ευρήματος του παιδιού σας. Θα είστε πολύ πιο χρήσιμοι για το παιδί σας και τις ανάγκες του αν το καταφέρετε. 

 

Αν πήρατε πάνω από μια γνώμη, από πολλούς ιατρούς, προσπαθήστε να μην συγχέετε τις πληροφορίες που σας δώσανε διαφορετικοί Παιδοουρολόγοι. Μην ντρέπεστε να κρατάτε σημειώσεις από κάθε ιατρό και να τις συγκρίνεται κατά την επίσκεψή σας.  Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε την σύγχυση, δηλαδή να μην βγάζετε συμπεράσματα για έναν Παιδοουρολόγο από τα λεγόμενα του άλλου.

 

Όταν ενημερωθείτε και κατανοήσετε την ουσία του προβλήματος, πάλι μην βιάζεστε να πάρετε αποφάσεις. "Της νύχτας τα καμώματα βλέπει η ημέρα και γελάει!" Δημιουργήστε ελεύθερο και ποιοτικό χρόνο για τον εαυτό σας με σκοπό να απομακρύνετε το άγχος. Μόνο όταν χαλαρώσετε και είστε ευδιάθετοι θα αυξήσετε τη πιθανότητα της σωστής επιλογής του ιατρού. 

 

Τα παιδοουρολογικά προβλήματα σχεδόν πάντα μπορούν να περιμένουν και προσφέρουν την δυνατότητα να κάνετε όλα τα παραπάνω με σοφία και χωρίς βιασύνη. Να είστε βέβαιοι ότι θα βρείτε και τη κατάλληλη λύση για το πρόβλημα του παιδιού σας (εάν αυτό πραγματικά υπάρχει), αλλά και να κατανοήσετε την πάθηση και την θεραπεία που σας προτείνει ο Παιδοουρολόγος.

 

Που είναι το ιατρείο σας;

Δέχομαι και εξετάζω τους ασθενείς μου στο Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"

 

Τι είναι η κυστεογραφία;

Η κυστεογραφία ούρησης είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη μέθοδος απεικόνισης του ουροποιητικού συστήματος του ανθρώπου. Χρησιμοποιείται πολύ πιο συχνά στα παιδιά από ότι στους ενήλικες. Η κυστεογραφία όταν πραγματοποιείται σωστά δίνει πολύτιμες πληροφορίες για το αποχετευτικό σύστημα του παιδιού ή του ενήλικα.

 

Η κυστεογραφία είναι μία μετρίως επώδυνη επεμβατική μέθοδος κατά την οποία στην ουρήθρα του παιδιού μπαίνει ένας ειδικός καθετήρας μέσω του οποίου στην ουροδόχο κύστη του παιδιού ο ιατρός εγχύει ένα ειδικό υγρό - τη σκιαγραφική ουσία. Το υγρό αυτό ονομάζεται σκιαγραφικό διότι όταν μπαίνει στην ουροδόχο κύστη δημιουργεί σκιές που βοηθούν τους ιατρούς να καταλάβουν την ανατομία της ουροδόχου κύστης και τις πιθανές ανωμαλίες της, την ανατομία της ουρήθρας και τις πιθανές ανωμαλίες της, την ύπαρξη της κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης και τον βαθμό της, τις τυχόν ανωμαλίες των ουρητήρων και πολλά άλλα.  

 

Η κυστεοουρηθρογραφία ούρησης πολλές φορές ονομάζεται και κυστεοουρήθρογραφία ή ουρηθροκυστεογραφία ούρησης. Η κλασική της εκδοχή είναι η ακτινολογική, δηλαδή με τη χρήση της ακτινοβολίας - ακτίνων "Χ". Η κλασική - ακτινολογική κυστεοουρηθρογραφία γίνεται σε πολλά ακτινολογικά ειδικά κέντρα ή σχεδόν σε όλα τα παιδιατρικά νοσοκομεία, με ραντεβού. Πραγματοποιείται χωρίς νάρκωση και με πλήρη αντιβιοτική κάλυψη

 

Εικόνα 1. Φυσιολογικά ευρήματα της κλασικής ακτινολογικής κυστεογραφίας. 
normal MCUG
 
 
Εικόνα 2. Ακτινολογική κυστεογραφία με εύρημα κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης Ι βαθμού αριστερά και φυσιολογική ουροδόχο κύστη
I βαθμού ΚΟΠ MCUG 
 
 
 
Εικόνα 3. Κλασική κυστοεγραφία με ευρήαμτα κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης ΙΙΙ βαθμού δεξιά και ΙΙ βαθμού αριστερά. Ο δεξιός νεφρός έχει δισχιδή ουρητήρα - ανατομική ιδιομορφία.
Bifid ureter VUR MCUG
 
 
 
Εικόνα 4. Κλασική ακτινολογική κυστεογραφία που δείχνει βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας σε αγόρι.
PUV side view MCUG no VUR
 
 
Η εκδοχή της κυστεογραφίας που έχει λιγότερη ποσότητα ακτινοβολίας είναι η άμεση ραδιοϊσοτοπική. Πραγματοποιείται μόνο στα ειδικά κέντρα που αναλαμβάνουν τα παιδιά και έχουν τη σχετική εμπειρία. Η άμεση ραδιοϊσοτοπική κυστεογραφία είναι και αυτή επεμβατική και επώδυνη διότι γίνεται και αυτή με την εισαγωγή του καθετήρα στην ουρήθρα του παιδιού. Θα πρέπει και αυτή να καλύπτεται με αντιβιοτικά.
Το μειονέκτημα της άμεσης ραδιοϊσοτοπικής κυστεογραφίας είναι ότι ΔΕΝ δίνει καμία πληροφορία για την ανατομία του ουροποιητικού συστήματος και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται σε εκείνα τα παιδιά όπου η γνώση της ανατομίας δεν είναι απαραίτητη ή στα παιδιά που στο παρελθόν έχουν υποβληθεί σε κλασική ακτινολογική κυστεογραφία, επομένως η ανατομία τους είναι γνωστή και ο παιδοουρολόγος τους έκρινε σκόπιμο η μετέπειτα παρακολούθηση να γίνεται με ραδιοϊσοτοπικές κυστεογραφίες με σκοπό να μειωθεί όσο το δυνατόν η ακτινοβολία.

 

Εικόνα 5. Άμεση ραδιοϊσοτοπική κυστεογραφία δείχενι κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση αριστερά
Direct nuclear cystogramme

 

 
Μία λιγότερο επεμβατική κυστεογραφία, η οποία δεν απαιτεί αντιβιοτική κάλυψη και δεν απαιτεί την εισαγωγή του καθετήρα στην ουρήθρα του παιδιού είναι η έμμεση MAG3 ραδιοϊσοτοπική κυστεογραφία. Θεωρείται επεμβατική μόνο και μόνο επειδή το ραδιενεργό φάρμακο ή η σκιαγραφική ουσία πρέπει να χορηγηθεί στη φλέβα του παιδιού, άρα θα πρέπει να γίνει μια ένεση.

 

Η έμμεση MAG3 κυστεογραφία δίνει πληροφορίες για την λειτουργικότητα των νεφρών, για την ικανότητα των νεφρών να προωθούν το ούρο στην ουροδόχο κύστη, για την ύπαρξη της κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης και για την πληρότητα της ούρησης του παιδιού (αν αδειάζει πλήρως την ουροδόχο κύστη).  

 

Η έμμεση κυστεογραφία με MAG3 έχει την ίδια περίπου ποσότητα ακτινοβολίας με την άμεση ραδιοϊσοτοπική κυστεογραφία και δυστυχώς ΔΕΝ δίνει πληροφορίες για την ανατομία του ουροποιητικού συστήματος. Το μεγαλύτερο μειονέκτημά της έμμεσης MAG3 κυστεογραφίας είναι ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί αξιόπιστα μόνο στα μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία μπορούν να συνεννοηθούν με τους ιατρούς και να ουρήσουν όταν τους το ζητηθεί.

 

Εικόνα 6. Έμμεση MAG3 ραδιοϊσοτοπική κυστεογραφία δείχνει κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση στους δύο νεφρούς

VUR on MAG3 indirect cystogramme

 

 
Η κυστεογραφία, η οποία δεν έχει καθόλου ακτινοβιολία είναι η υπερηχογραφική. Κατά την υπερηχογραφική κυστεογραφία γίνεται η εισαγωγή του καθετήρα στην ουρήθρα του παιδιού, άρα η εξέταση είναι επεμβατική και απαιτεί πλήρη αντιβιοτική κάλυψη. Η υπερηχογραφική κυστεογραφία γίνεται με τη χρήση ενός ειδικού σκιαγραφικού το οποίο δεν είναι ραδιενεργό και δεν έχει ακτινοβολία.

 

Η υπερηχογραφική κυστεογραφία γίνεται μόνο από τους ειδικά εκπαιδευμένους ιατρούς. Απαιτεί στενότερη συνεργασία των ακτινολόγων με τους κλινικούς ιατρούς - παιδοουρολόγους, πράγμα που ακόμη δεν είναι εφικτό στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι παιδοουρολόγοι  ακόμη διστάζουν να βασίζουν τις αποφάσεις τους στα αποτελέσματα της υπερηχογραφικής κυστεογραφίας. 
 

Εικόνα 7. Υπερηχογραφική κυστεογραφία δείχνει τον αέρα στον δεξιό νεφρό ενός παιδιού που υποδηλώνει την κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση

Voiding sonography VUR 

 

Που Χειρουργείτε;

Χειρουργώ στο Νοσκομείο "Η Αγία Σοφία"

 

Μπορείτε να χειρουργήσετε το παιδί μου σε Ιδιωτική Κλινική;

Δυστυχώς όχι.

Το Ελληνικό σύστημα υγείας ίσως είναι το μόνο στον κόσμο που προς το παρόν απαγορεύει στους ιατρούς του ΕΣΥ να χειρουργούν ιδιωτικά και αντίστοιχα δεν επιτρέπει σε ιδιώτες ιατρούς να χειρουργούν στα Δημόσια Νοσοκομεία. 

 

Πως γίνεται η καταμέτρηση των ούρων;

Στην ιατρική η καταμέτρηση των ούρων χρησιμεύει σε πολλές περιπτώσεις.

Στην ουρολογία και ειδικά στην παιδοουρολογία, η μέτρηση των ούρων χρησιμοποιείται με σκοπό να κατανοήσουμε τις συνήθειες ούρησης των παιδιών. Κάποια παιδιά ουρούν συχνότερα από ότι πρέπει, κάποια άλλα πολύ σπάνια. Κάποια βγάζουν φυσιολογική ποσότητα ούρων κάθε φορά που ουρούνε, κάποια άλλα ουρούν μικρές ποσότητες και το υπόλοιπο μένει μέσα στο σώμα. Για να υπάρχει η αντικειμενική εκτίμηση αυτών των παραμέτρων, θα πρέπει να γίνεται η καταγραφή αυτών κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι παιδοουρολόγοι πιο συχνά έχουν την ανάγκη να ξέρουν με ακρίβεια το πόσες φορές την ήμερα ουρεί ένα παιδί, ποιες ώρες ουρεί και πόσα ούρα παράγει σε κάθε ούρηση . Αρκετά πιο σπάνια ζητούμε από τους ασθενείς να μαζέψουν και να κρατήσουν τα ούρα ολόκληρου του 24ώρου (πχ όταν το παιδί έχει πέτρες στους νεφρούς).

Για να μετρήσετε τα ούρα που το παιδί σας παράγει σε κάθε ούρηση θα πρέπει να έχετε ένα δοχείο στο οποίο θα ουρεί το παιδί. Το δοχείο αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πλαστικό διάφανο δοχείο ορού με ογκομετρικές διαβαθμίσεις που το προμηθεύεστε στα φαρμακεία. Όταν αγοράσατε το πλαστικό δοχείο ορού, πρέπει να κόψετε την κορυφή του για να μπορέσει το παιδί να ουρήσει μέσα σε αυτό. Αν το παιδί δυσκολεύεται να κατουρήσει σε αυτό το δοχείο (ειδικά τα κορίτσια), τότε θα μπορούσαν να ουρούν πρώτα στο καθίκι (γιογιό) και μετά να μεταφερθούν τα ούρα στο προαναφερόμενο δοχείο με σκοπό να μετρηθεί η ποσότητά τους.


EA2E167B 30AF 419D B1CA 8D483ADBFAA5Αν μας ενδιαφέρει να καταγράψουμε την ποσότητα των ούρων της κάθε ούρησης ξεχωριστά τότε τα ούρα της κάθε μίας ούρησης αποβάλλονται (πετιούνται) στη λεκάνη αφού γίνει η καταγραφή της ποσότητάς τους.

Αν μας ενδιαφέρει να μαζέψουμε όλα τα ούρα του 24ώρου τότε δεν πετάμε τα ούρα της κάθε μίας ούρησης, αλλά τα προσθέτουμε σε ένα μεγαλύτερο δοχείο το οποίο μετά θα το πάμε στο εργαστήριο για σχετικές αναλύσεις.

 

Η σημειώσεις της ποσότητας των ούρων ανά ούρηση γίνονται στους ειδικούς πίνακες. Στην ιστοσελίδα μου θα βρείτε έναν πίνακα καταγραφής των αποβαλλόμενων ούρων και των προσλαμβανόμενων υγρών, ο οποίος βρίσκεται στον τομέα "λήψεις αρχείων", στην κάτω αριστερή γωνία της ιστοσελίδας. Στη δεύτερη σελίδα του αρχείου θα βρείτε τις αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας. Οι προχωρημένοι χρήστες θα μπορούσανε αντι του PDF αρχείου να κατεβάσουν τον πίνακα σε μορφή Excel.

Ο συμπληρωμένος πίνακας (το ημερολόγιο της ούρησης) επιστρέφεται σε παιδοουρολόγο για την αξιολόγηση των πληροφοριών σε αυτό και μετά γίνονται οι σχετικές συστάσεις.

Τι είναι ο Παιδοουρολόγος;

Ιατρός - χειρουργός. Χειρουργεί σχεδόν αποκλειστικά τα όργανα του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος των παιδιών.

Στην Ευρώπη, οι ιατροί που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη παιδοουρολογία εκπαιδεύονται σε ειδικά, εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδοουρολόγων (ESPU), κέντρα. Αυτό είναι εφικτό μόνο μετά την ολοκλήρωση της κύριας ειδικότητας που στη προκειμένη περίπτωση θα είναι είτε η ουρολογία ή η παιδοχειρουργική. Οπότε πρόκειται ουσιαστικά για μετεκπαίδευση.

Οι παιδοουρολόγοι πιο συχνά κάνουν εγχειρίσεις πλαστικής ή επανορθωτικής φύσης. Πιο σπάνια αφαιρούμε όργανα για να βοηθήσουμε το παιδί. Οι επανορθωτικές επεμβάσεις απαιτούν ειδική εκπαίδευση:

Οι Ουρολόγοι των ενηλίκων χρειάζεται να ασκηθούν επιπλέον στη Παιδοχειρουργική, διότι οι χειρουργικές τους δεξιότητες είναι διαφορετικές από εκείνες που απαιτούνται για την Παιδοχειρουργική τέχνη.

Οι Παιδοχειρουργοί χρειάζεται να ασκηθούν επιπλέον στην Ουρολογία Ενηλίκων ή και την Παιδοουρολογία διότι κατά την κύρια τους ειδίκευση εστιάζονται περισσότερο στους τομείς της Παιδοχειρουργικής όπου η ροή των μη ουρολογικών ασθενών είναι πολύ περισσότερη από τους ασθενείς με ουρολογικά προβλήματα. Με άλλα λόγια οι Παιδοχειρουργοί χρειάζεται να αναπτύξουν επιπλέον πείρα στην παιδοουρολογική διάγνωση (ενδοσκόπηση, σπινθηρογραφήματα κλπ)..

Σε κάθε περίπτωση, οι μετεκπαιδευμένοι σε ειδικά κέντρα του εξωτερικού Παιδοχειρουργοί ή Ουρολόγοι τελικά υποβάλλονται σε ειδικές εξετάσεις και σε περίπτωση επιτυχίας αποκτούν τον τίτλο της πρόσθετης εξειδίκευσης στη παιδοουρολογία (FEAPU).
Ο κατάλογος των παιδοουρολόγων που είναι αναγνωρισμένοι στην Ευρώπη είναι εδώ.

Προσοχή, ο τίτλος του Παιδοουρολόγου ΔΕΝ είναι μόνιμος και αφαιρείται από τους ιατρούς που αποτυγχάνουν να αποδείξουν την συνεχιζόμενη κατάρτισή τους στο αντικείμενο της Παιδοουρολογίας.

 

Πρόβλημα στο Νεφρό... πού να απευθυνθώ σε Ουρολόγο ή Νεφρολόγο;

Οι Παιδονεφρολόγοι ασχολούνται με εκείνα τα προβλήματα του νεφρού που δεν μπορούν να διορθωθούν χειρουργικά. Το έργο των Παιδονεφρολόγων είναι πολύ δύσκολο, διότι όταν ένας μικρός ασθενής φτάνει σε σημείο να χρειάζεται Παιδονεφρολόγο, σημαίνει ότι κινδυνεύει άμεσα ή η νεφρική του λειτουργία ή η ίδια η ζωή του (οξεία η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια).


Ευτυχώς, η πλειονότητα των παιδιών με ουρολογικές καταστάσεις όπως η υδρονέφρωση, κύστεο-ουρητηρική παλινδρόμηση, μεγαουρητήρας και άλλες, όταν παρακολουθούνται από τους Παιδοουρολόγους δεν θα χρειαστούν σχεδόν ποτέ Παιδονεφρολόγο, διότι από αυτές τις παθήσεις ποτέ δεν θα κινδυνέψει η ζωή του παιδιού ή η νεφρική του λειτουργία.


Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες σπάνιες παθήσεις όπως η βαριά μορφή των βαλβίδων οπίσθιας ουρήθρας, η νεφρολιθίαση ή και μερικές άλλες καταστάσεις όπου απαιτείται η εξαρχής (από τη διάγνωση) παρακολούθηση και συνεργασία των ιατρών και των δύο ειδικοτήτων, Παιδοουρολόγων και Παιδονεφρολόγων.

 

Οδηγίες Προετοιμασίας Ουροδυναμικού Ελέγχου

Για την πραγματοποίηση του πλήρους ουροδυναμικού ελέγχου στο παιδί σας θα πρέπει οποσδήποτε να προηγηθεί μια επίσκεψη σε Παιδοουρολόγο. Κατά την επίσκεψη ο Παιδοουρολόγος θα συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του ιστορικού που είναι χρήσιμα για την διενέργεια του Ουροδυναμικού Ελέγχου. Για τον Πλήρη Ουροδυναμικό Έλεγχο τις περισσότερες φορές θα πρέπει να είναι έτοιμα τα αποτελέσματα των εξής εξετάσεων:
 1. υπερηχογραφήματος νεφρών, ουρητήρων, ουροδόχου κύστης πριν και μετά την ούρηση (καθετηριασμό)
 2. σπινθηρογραφήματος νεφρών DMSA
 3. κυστεογραφίας ούρησης
 4. καταγραφής των αποβαλλομένων ούρωνπρόσληψης ύδατος και αποβολών κοπράνων (ούρησης ή καθετηριασμών, αφόδευσης ή υποκλυσμών)
 5. γενική και καλλιέργεια ούρων 3 ημέρες προ της εξέτασης
 
Το βράδυ πριν τον πλήρη Ουροδυναμικό Έλεγχο θα πρέπει να γίνει η έκπληση του ορθού εντέρου του παιδιού (μικρό  κλισμα γλυκερίνης ή παιδιατρικό Fleet Enema, σε παιδιά κάτω των 7 ετών -  25ml και σε παιδιά άνω των 7 ετών  - 50 ml). Εάν ο υποκλισμός δεν απέδωσε αποτέλεσμα, θα πρέπει να ενημερωθεί ο Παιδοουρολόγος σας. 
 
Στο Νοσοκομείο "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" η εξέταση γίνεται ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στο Τακτικό Εξωτερικό ιατρείο Νο 9 και αφού τηρήθηκαν όλα τα παραπάνω.
 
Ο Πλήρης Ουροδυναμικός Έλεγχος θα πρέπει να καλύπτεται με τα αντιβιοιτκά.
 
Για την διενέργεια του Πλήρους Ουροδυναμικού Ελέγχου δεν απαιτείται το παιδί να είναι νηστικό.

Η καταγραφή των αποβαλλομένων ούρων γίνεται με την συμπλήρωση του Ημερολογίου ούρησης το οποίο μπορείτε να εκτυπώσετε εδώ